Dự án Bãi Dài – Nha Trang

Ngày đăng: 19/12/2019
Công trình sử dụng :  2 Cẩu Tháp NTP TCT5512.  02 Vận Thăng Lồng NTP SC200/200.  Khách hàng: Mỹ Sơn Expor

Công trình sử dụng : 

2 Cẩu Tháp NTP TCT5512. 

02 Vận Thăng Lồng NTP SC200/200. 

Khách hàng: Mỹ Sơn Expor
z1125369863537_c29fef0bb26d4de4bdc68ab9fe539d48

z1125369956888_40c6b380ef4edbc8f6b072eee63199d6

z1125370048946_593e5fbee5fbfc0e8ee2f605279f196d

z1125370124115_d38276f49d147cbf05dfb6f3888478d8
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Dự án

Kết nối với chúng tôi

Tại Hà Nội

 300B Minh Khai , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  0982.262.498 - 0915.754.688 - Fax: 844 62780339
Email: cauthapduyson@gmail.com

Tại Hà Nội

 300B Minh Khai , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  0982.262.498 - 0915.754.688 - Fax: 844 62780339
Email: cauthapduyson@gmail.com